s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

úvod

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., ul. Dvořákova 780, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY DAY s.r.o.

pořádá ZÁPIS

pro školní rok 2022/2023

Zápis do jednotřídní mateřské školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a prvky Montessori proběhne

od 10. května (8:00 – 12:00) do 11. května 2022 (12:00 – 17:00). 

Žádost o přijetí je možné podat:

  1. do datové schránky fkk346z,
  2. emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu, happyday@center4you.cz
  3. poštou,
  4. osobním podáním ve škole.

Žádost o přijetí je dostupná na stránkách dokumenty ke stažení | Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. (center4you.cz) a je k ní třeba doložit:

  1. kopii rodného listu
  2. potvrzení – vyjádření lékaře o očkování dítěte (nemusí dokládat děti, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Bližší informace na telefonním čísle 605 446 162. Těšíme se na Vás!

Máte-li zájem přihlásit dítě do školky v průběhu školního roku, kontaktujte nás prosím e-mailem na happyday@center4you.cz nebo telefonicky na tel.č. 605 446 162.

Máte-li zájem přihlásit dítě do školky v průběhu školního roku, kontaktujte nás prosím e-mailem na happyday@center4you.cz nebo telefonicky na tel. č. 737 335 995.

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. s rozšířenou výukou anglického jazyka

je moderní školka 21. století s individuálním přístupem a špičkovým vzdělávacím programem. Mateřská školka byla založena v roce 2011 se záměrem přinést dětem, ale i rodičům, nový, hravý a zajímavý způsob výuky. Celý projekt školky HAPPY DAY s.r.o. je koncipován s důrazem na individuální přístup. Dbáme na výběr lektorů a stejně tak se snažíme dětem vytvořit příjemné prostředí.

V naší školce vždy respektujeme osobnost každého dítěte, jeho možnosti a potřeby. Náš přístup k dětem je nedirektivní, snažíme se vytvářet příjemné prostředí založené na důvěře.

Chceme, aby se děti se u nás cítily dobře. To vše v kombinaci s odbornou péčí a efektivitou vzdělávání. Věříme, že s úsměvem jde všechno líp, a pokud se k nám budou vaše děti těšit a každý den přicházet i odcházet s úsměvem, budeme vědět, že děláme naši práci dobře. Anglický jazyk se vyučuje ve třech úrovních: v průběhu celého dne, s rodilým mluvčím a podle vzdělávacího programu Playtime. Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že zahájení výuky cizího jazyka je v předškolním věku ,nejefektivnější, neboť děti k němu přistupují jako ke hře, nemají zábrany chybovat, učení probíhá spontánně. Děti dobře napodobují zvuky a tím získávají unikátní a neocenitelný základ pro budoucí studium cizího jazyka a také pro správnou výslovnost.  

Výuka anglického jazyka u nás neprobíhá na úkor českého. Učitelé hovoří na děti česky i anglicky, což vede u dětí k přirozenému vnímání dvojjazyčnosti prostředí. To je podporováno také tím, že se v naší školce setkávají děti z českých i anglicky mluvících rodin, to je výhoda pro všechny děti. Děti tak mají stále před sebou řečový vzor, dbáme na správné formulace a výslovnost, rozvoj slovní zásoby a navíc v programu školky důsledně zohledňujeme české tradice, písničky, pohádky a kulturu.