s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

úvod

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o., ul. Dvořákova 780, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAPPY DAY s.r.o.

pořádá ZÁPIS

pro školní rok 2020/2021

Zápis do jednotřídní mateřské školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a prvky Montessori proběhne od 2. května do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné podat:

  1. do datové schránky fkk346z
  2. emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu happyday@center4you.cz
  3. poštou
  4. v krajním případě osobním podáním ve škole

Žádost o přijetí je dostupná na stránkách http://www.center4you.cz/happyday/ a je k ní třeba doložit:

  1. kopii rodného listu
  2. prohlášení, že je dítě řádně očkováno (viz. vzor Čestné prohlášení na našich webových stránkách)
  3. kopii očkovacího průkazu

Bližší informace na telefonním čísle 737 335 995. Těšíme se na Vás!

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. s rozšířenou výukou anglického jazyka

je moderní školka 21. století s individuálním přístupem a špičkovým vzdělávacím programem. Mateřská školka byla založena v roce 2011 se záměrem přinést dětem, ale i rodičům, nový, hravý a zajímavý způsob výuky. Celý projekt školky HAPPY DAY s.r.o. je koncipován s důrazem na individuální přístup. Dbáme na výběr lektorů a stejně tak se snažíme dětem vytvořit příjemné prostředí.

V naší školce vždy respektujeme osobnost každého dítěte, jeho možnosti a potřeby. Náš přístup k dětem je nedirektivní, snažíme se vytvářet příjemné prostředí založené na důvěře.

Chceme, aby se děti se u nás cítily dobře. To vše v kombinaci s odbornou péčí a efektivitou vzdělávání. Věříme, že s úsměvem jde všechno líp, a pokud se k nám budou vaše děti těšit a každý den přicházet i odcházet s úsměvem, budeme vědět, že děláme naši práci dobře. Anglický jazyk se vyučuje ve třech úrovních: v průběhu celého dne, s rodilým mluvčím a podle vzdělávacího programu Playtime. Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že zahájení výuky cizího jazyka je v předškolním věku ,nejefektivnější, neboť děti k němu přistupují jako ke hře, nemají zábrany chybovat, učení probíhá spontánně. Děti dobře napodobují zvuky a tím získávají unikátní a neocenitelný základ pro budoucí studium cizího jazyka a také pro správnou výslovnost.  

Výuka anglického jazyka u nás neprobíhá na úkor českého. Učitelé hovoří na děti česky i anglicky, což vede u dětí k přirozenému vnímání dvojjazyčnosti prostředí. To je podporováno také tím, že se v naší školce setkávají děti z českých i anglicky mluvících rodin, to je výhoda pro všechny děti. Děti tak mají stále před sebou řečový vzor, dbáme na správné formulace a výslovnost, rozvoj slovní zásoby a navíc v programu školky důsledně zohledňujeme české tradice, písničky, pohádky a kulturu.