s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

úvod

Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o. s rozšířenou výukou anglického jazyka

je moderní školka 21. století s individuálním přístupem a špičkovým vzdělávacím programem. Mateřská školka byla založena v roce 2011 se záměrem přinést dětem, ale i rodičům, nový, hravý a zajímavý způsob výuky. Celý projekt školky HAPPY DAY s.r.o. je koncipován s důrazem na individuální přístup. Dbáme na výběr lektorů a stejně tak se snažíme dětem vytvořit příjemné prostředí.

V naší školce vždy respektujeme osobnost každého dítěte, jeho možnosti a potřeby. Náš přístup k dětem je nedirektivní, snažíme se vytvářet příjemné prostředí založené na důvěře.

Chceme, aby se děti se u nás cítily dobře. To vše v kombinaci s odbornou péčí a efektivitou vzdělávání. Věříme, že s úsměvem jde všechno líp, a pokud se k nám budou vaše děti těšit a každý den přicházet i odcházet s úsměvem, budeme vědět, že děláme naši práci dobře. Anglický jazyk se vyučuje ve třech úrovních: v průběhu celého dne, s rodilým mluvčím a podle vzdělávacího programu Playtime. Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti to potvrzují, že zahájení výuky cizího jazyka je v předškolním věku ,nejefektivnější, neboť děti k němu přistupují jako ke hře, nemají zábrany chybovat, učení probíhá spontánně. Děti dobře napodobují zvuky a tím získávají unikátní a neocenitelný základ pro budoucí studium cizího jazyka a také pro správnou výslovnost.  

Výuka anglického jazyka u nás neprobíhá na úkor českého. Učitelé hovoří na děti česky i anglicky, což vede u dětí k přirozenému vnímání dvojjazyčnosti prostředí. To je podporováno také tím, že se v naší školce setkávají děti z českých i anglicky mluvících rodin, to je výhoda pro všechny děti. Děti tak mají stále před sebou řečový vzor, dbáme na správné formulace a výslovnost, rozvoj slovní zásoby a navíc v programu školky důsledně zohledňujeme české tradice, písničky, pohádky a kulturu.