s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

dokumenty ke stažení

Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí Mateřská škola

Vyjádření lékaře: pdf, doc
Souhlas k vyzvednutí dítěte: pdf

Podpora a rozvoj MŠ HAPPY DAY: pdf

Provozní řád budovy: pdf

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři MŠ.