s výukou anglického jazyka a s pedagogikou Montessori

o nás

Identifikační údaje o škole

Název: Mateřská škola HAPPY DAY s.r.o.
Adresa: Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 286 60 803
Datum zřízení: 1.9.2011
Činnost vytýčena: školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška 14 / 2005 Sb., vyhláška 147/2011 Sb.
Kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6.30-17.00
Kontakt: +420 737 335 995
E-mail: happyday@center4you.cz, sekretariat@center4you.cz

Charakteristika vzdělávání

MŠ HAPPY DAY s.r.o. je jednotřídní mateřská škola využívající prvky Montessori pedagogického systému, zejména respektující komunikaci pedagoga k dětem, řešení vztahů mezi dětmi a používání Montessori pomůcek. Náš vzdělávací program vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT. Do vzdělávání předškoláků zařazujeme metodu dobrého startu od PhDr. Jany Swierkoszové.

Metoda dobrého startu jejím cvičením se sleduje harmonický rozvoj psychomotoriky ve všech oblastech. U dětí s normálním psychomotorickým vývojem aktivizuje rozvoj a u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelnosti funkce. Rozvíjí vnímání, řeč, grafomotoriku, prevence poruch učení, vstupní etapa výuky čtení, psaní, počtů. Jsou zde zařazena pohybová cvičení, cvičení pohybově akustická a také cvičení pohybově akustické a optické. Vše doprovázeno dětskými písničkami, pracujeme s originálními pracovními listy pro metodu dobrého startu. Lekce vyučuje učitel s požadovanou akreditací.

Montessori prvky v naší školce

Autorkou Montessori pedagogického systému je Italka Maria Montessori. Systém je cca sto let starý a některé z jeho principů jsou velmi dobře aplikovatelné i dnes. Z Montessori pedagogického systému jsme si vybrali několik prvků, se kterými se můžete seznámit níže.

Elipsa

Ve školce na koberci máme elipsu. Elipsa je pro nás místo, kde se s dětmi každé ráno setkáváme. Chodíme po elipse, klademe nohu před nohu, a děti tak cvičí rovnováhu a chůzi. Šíře elipsy odpovídá šířce dětského chodila. K chůzi nám hraje relaxační hudba a nebo si otevřeme okno a posloucháme venkovní zvuky. Chůze po elipse má zklidňující účinek. Po asi pěti minutách chůze si kolem elipsy sedneme, pozdravíme se a řekneme si, jaký je dnes den, počasí, a co nás dnes bude čekat. Ranní elipsa se pro děti stala každodenním rituálem a je to pro ně jeden z pevných bodů ve školce. Elipsa je pro nás také místo sdílení, místo, kde se učíme vyjadřovat své názory. Pokud narazíme na nějaké téma, které děti zajímá, chtějí se o ně podělit nebo si s ním neví rady, jde-li o téma, které zaujme více dětí, pak se k tomuto tématu vyjadřujeme na elipse. Kolem elipsy putuje nějaký předmět, a mluví vždy ten, kdo drží předmět v ruce. Pokud někdo nemá, co říct, nebo nechce, může předmět poslat dál. Jednou či dvakrát týdně míváme také hodinu práce s pomůckami. Tuto hodinu začínáme a končíme na elipse.

 „Chyba je přítel“

Snažíme se děti naučit, že chybování není důvodem k výsměchu, ani ke vzteku. Je to příležitost se něco naučit. Chybou, která může být příležitostí pro učení se novým věcem, může být – rozlitý čaj, rozsypaný písek, nesprávně zapnuté knoflíky …. Reakcí na rozlitý čaj u nás ve školce je vlídným tónem: „Nic se nestalo. Tady je hadřík.“ Dítě se tak učí nemít strach z toho, že se mu něco nepovedlo, ale také se učí brát za své činy odpovědnost.

Pomůcky

Pro děti vyrábíme a nakupujeme Montessori pomůcky, které slouží k rozvoji různých dovedností a znalostí.

Pomůcky z oblasti praktického života jsou základem. Jde například o přesýpání fazolek, navlékání korálků, prosívání písku, krájení, používání kleští, pinzety, …. Pro děti jsou tyto pomůcky velmi lákavé. Jsou to většinou věci ze světa kolem nás, které jsou dány na jeden tácek a pro děti je zřejmé, co s těmito věcmi mají dělat. Pomůcky by měly mít tzv. hlas věci – měly by být čisté, lesklé, hezky zvučné, něčím zajímavé. Pokud takové nejsou, je na pedagogovi, aby dětem ukázal to kouzlo, které bude děti k pomůcce lákat. Děti se během práce s těmito pomůckami učí jemnosti, citlivosti, ale také si začínají zvykat na to, že pomůcky mají nějaká pravidla. Např. že „to vždycky vychází“ – kde je deset kuliček, bude i deset dolíků, kde je dvanáct druhů zvířátek, bude dvanáct druhů potravy, a na zadní straně bude nějaká značka, podle které si může dítě samo zkontrolovat správnost svého řešení.

Pomůcky pomáhají dětem získávat základní matematické představy – kolik je jedna, kolik je deset (1 oblázek se vleze do dlaně, 10 oblázků je potřeba mít v obou dlaních), co je vysoké a nízké, co je dlouhé a krátké, co je tlusté a co tenké, co je široké a co úzké, co je hluboké a co mělké. Děti se učí porovnávat, párovat, učí se poznávat písmena, země, různé povrchy a materiály.

Koberečky

Pro práci s pomůckami, s puzzle, se stavebnicemi máme ve školce koberečky. Pomocí koberečku si dítě může vymezit svůj pracovní prostor, do kterého nemůže nikdo jiný vstupovat. Děti ve školce už se dobře znají a tak si velmi často hrají s pomůckami ve dvojicích či větších skupinkách. Současně však vědí, že pokud budou chtít, mohou si pracovat sami. Koberečky také slouží k tomu, že nám na pomůcku či rozestavěné puzzle nebo stavebnici nikdo nešlápne. Koberečky totiž obcházíme.

Ruka je nástrojem ducha

Čím více děti pracují rukama, tím více se rozvíjí jejich myšlení i řeč. Proto se snažíme dětem co nejvíce věcí přibližovat prostřednictvím co nejvíce smyslů – nezapojujeme jen zrak, ale také sluch, čich, chuť a hlavně ruce.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Věta, kterou se děti občas snaží říct, co od nás, dospělých, opravdu chtějí. Děti chtějí věci zkoušet. Většinu dětí láká dělat to, co dělají maminky a tátové. Chtějí krájet a míchat a řezat a zatloukat a zametat. A my rodiče se snažíme dětem věci usnadňovat. Když vidíme, že se dítě snaží nabodnout sousto na vidličku a nedaří se mu, nabodneme sousto za něj. Často tak dítěti neumožníme udělat chybu a něco se naučit. Když takto za dítě stále něco dokončujeme, aniž by nás o to požádalo, dítě si zvykne a může se skutečně přestat učit.

Ve školce dětem ukazujeme, jak věci dělat, a necháváme je, ať si to zkouší sami. Když však požádají o pomoc, vyjdeme jim vstříc.

Připravené prostředí

Připravené prostředí je prostředí, ve kterém věci mají své místo a jsou jasně daná pravidla. V HAPPY DAY dbáme na dodržování každodenních rituálů. Děti se tak cítí bezpečně a jistě, protože ví, co je čeká dále. Ve školce máme různé kouty a koutky, kde děti mohou najít hračky, knihy, výtvarné potřeby, pomůcky atd. Na některá místa dáváme obrázky a popisky, aby bylo jasnější, co kam patří.

Třístupňová lekce

Když děti učíme nové pojmy či názvy, využíváme trojstupňovou metodu. Vybereme si tři nové pojmy (1,2,3). Dětem ukážeme karty s čísly a několikrát je společně pojmenujeme. Ve druhé fázi si s kartami hrajeme. Důležité je hrát si v pohybu. V pohybu je paměť aktivnější. „Vezmi kartu s číslicí jedna a polož ji na stůl.“ „Vezmi kartu s číslicí dvě a dej ji Verunce.“ „Vezmi kartu s číslicí tři a sedni si na ni.“ …. Ve třetí fázi se ptáme: „Co je tohle?“

V případě, že zjistíme v některé fázi, že si dítě není jisté, nijak to nekomentujeme a prostě se vrátíme o fázi dopředu.

Jak se u nás učí angličtina

Angličtina je u nás přirozenou součástí každého dne. Do školky chodí děti z anglicky mluvících rodin i z bilingvních rodin a proto na děti mluvíme česky i anglicky. Děti ve věku do pěti let se cizí jazyk učí stejně snadno a rychle jako miminka, která se učí svůj mateřský jazyk. Dětem není třeba nic vysvětlovat. Jen na ně mluvit a mluvit.

Výuka angličtiny má několik rovin.

Každodenní běžné situace

Každý den dětem říkáme anglicky určité věty. Pro představu:
Ahoj.
Umyjte si ruce.
Utřete si ruce.
Spláchněte.
Obujte/sundejte si papuče/boty.
Oblečte/sundejte si oblečení/čepice/rukavice/bundy/svetry, ….
Vezměte si hrníček/talíř/lžíci/ ….
Sedněte si.
Postavte se.
Dáš si čaj nebo mléko?
Jaký je dnes den?
Jaké je dnes počasí?
Jaký je měsíc?
Jaký je rok?

Angličtina v souladu s tématem probíraným v češtině

V rámci našeho třídního vzdělávacího plánu každý měsíc probíráme s dětmi určitá témata. V říjnu to mohou třeba být barvy a tvary listů na podzim, tvary ovoce a zeleniny. V rámci angličtiny se s dětmi zaměříme na názvy několika druhů ovoce a zeleniny a pomocí této slovní zásoby procvičujeme další mluvnické jevy. Hrajeme si například na hledání kamaráda a děti chodí a ptají se: „Máš mrkvičku?“ „Ano, mám.“ Nebo „Ne, nemám.“ Děti si tak nacvičují spojení Máš?

AJ podle programu Playtime

Playtime je výukové kurikulum, které vydalo nakladatelství Oxford Univerzity Press. Playtime je určeno pro děti předškolního věku. Celý program obsahuje šest lekcí, které mají osm až deset kapitol. Děti provází celým programem pět hrdinů ze školky – Melody, Star, Twig, Rocket, a plyšák Monkey. Hrdinové ze školky jsou takoví, aby se v nich všechny děti mohly tak trochu najít. Melody je stále zasněná holčička, která ráda maluje a je občas trochu pomalejší. Star je naopak precizní holčička, která se do jakéhokoliv úkolu svědomitě vrhá vždy jako první. Twig je malý biolog. Po školce chodívá s lupou a zkoumá všechny mouchy a rostlinky. Rocket je veselý kluk, který chvilku neposedí. Monkey je jeho plyšák.

Celý program je velmi dobře provázaný. Výuková lekce se skládá z několikaminutových částí, které se po sobě střídají, aby děti vydržely udržet pozornost. Jednotlivé části jsou zaměřeny na všechny typy pamětí – pohybovou, slovní, zrakovou, hudební. Aktivity jsou jak hromadné tak individuální.

AJ s rodilým mluvčím a pedagogem výuky AJ – Writing through the Year
Do školky k nám dochází rodilý mluvčí, který je současně vystudovaným pedagogem anglického jazyka.
Témata, která s dětmi probírá, jsou opět v souladu s třídním vzdělávacím plánem. Děti si tak prohlubují a ještě více upevňují svou slovní zásobu.

Učitel anglického jazyka s dětmi postupuje podle výukového programu Writing through the Year (Propíšeme se celým rokem). Děti se učí psát své příběhy. Nejprve je pouze kreslí – pak se učí přidávat barvy a detaily – kde a kdy se příběh stal. A nakonec mohou přidat písmena či slova. Pak se děti učí vyjádřit své příběhy ústně kamarádovi. Děti se tak učí, že být spisovatelem není nic složitého. Je to jen vyjádření svých myšlenek na papír.

Kromě toho se děti v angličtině učí, jak být správným čtenářem. Jak se chovat ke knize, jak se chovat při čtení, čeho si v knize všímat (stále se opakujících slov např.).

Kroužky

Taneční kroužek ANTONIO

Děti již druhým rokem tancují s tanečním mistrem na známé dětské písničky a tady se dá jen dodat, že se jim to moc líbí. Vše potvrzuje vždy závěrečné taneční vystoupení.

Šachy

Beskydská šachová školička působí v naší školce a děti se tak snaží osvojit si základy královské hry šachu. Dostávají drobné domácí úkoly, proto pan učitel učí také naše maminky. Šachy podporují logické myšlení a předmatematické dovednosti dětí.

Aktivity školky

Sokolovna

Jde především o všeobecný rozvoj hrubé motoriky předškolních dětí, pohyb dětí je veden pod dohledem sportovního trenéra.

Kino

Pravidelně navštěvujeme kulturní centrum, jde o kulturně vzdělávací rozvoj předškolních dětí.

Dopravní hřiště

Pravidelně navštěvujeme s dětmi městské dopravní hřiště, kde se děti setkávají s dopravními značkami a semafory. Jezdí samostatně na kolech, trojkolkách a koloběžkách. K zapůjčení dostáváme také cyklistické přilby. Již mnohé naše děti zde začali jezdit na kole bez postraních koleček. Tady to naše svěřence moc baví a rádi se sem vracíme.

Knihovna

Pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, kde je pro nás vždy připravený pestrý program na dané téma. Děti jsou seznámeny s knížkou, je jim přečteno několik pohádek, vše doprovázejí obrázky. Podporujeme u dětí čtení, vše je hrou a zábavou. Paní knihovnice je na nás moc milá a pokaždé připraví dětem malé překvapení.